ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2018

Εδώ θα βρείτε τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις των θεμάτων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης του ημερησίου ΓΕ.Λ. καθώς και τις εκφωνήσεις των επαναληπτικών θεμάτων στον ίδιο σύνδεσμο. Επίσης εδώ θα βρείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι της Γ' τάξης του ημερησίου ΕΠΑ.Λ. 

Οι εκφωνήσεις και οι απαντήσεις θα είναι διαθέσιμες όταν οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι είναι ενεργοποιημένοι.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕ.Λ.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

ΘΕΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

Βιολογία

ΘΕΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθηματικά

ΘΕΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

Φυσική

ΘΕΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

Χημεία

ΘΕΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

Βιολογία

ΘΕΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθηματικά

ΘΕΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΘΕΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΘΕΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία Ελληνικά

ΘΕΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

Ιστορία

ΘΕΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

Λατινικά

ΘΕΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ.

Νεοελληνική Γλώσσα

ΘΕΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

ΘΕΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

 

 Για τα θέματα παλαιότερων ετών πατήσετε εδώ.