ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2017

Εδώ θα βρείτε τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις των θεμάτων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης του ημερησίου ΓΕ.Λ. καθώς και τις εκφωνήσεις των επαναληπτικών θεμάτων στον ίδιο σύνδεσμο. Επίσης εδώ θα βρείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι της Γ' τάξης του ημερησίου ΕΠΑ.Λ. 

Οι εκφωνήσεις και οι απαντήσεις θα είναι διαθέσιμες όταν οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι είναι ενεργοποιημένοι.


 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕ.Λ.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ιστορία

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Βιολογία

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθηματικά

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Φυσική

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Χημεία

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Βιολογία

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθηματικά

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία Ελληνικά

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ιστορία

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Λατινικά

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ.

Νεοελληνική Γλώσσα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μαθηματικά Ι

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Για τα θέματα παλαιότερων ετών (2000-2015) πατήσετε εδώ.