ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Στους αντίχτοιχους συνδέσμους θα βρείτε τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις των θεμάτων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης του ημερησίου ΓΕ.Λ. καθώς και τις εκφωνήσεις των επαναληπτικών θεμάτων στον ίδιο σύνδεσμο. Επίσης εδώ θα βρείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι της Γ' τάξης του ημερησίου ΕΠΑ.Λ. 


ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

2000 - 2015

2016

2017

2018