ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από δύο επιστημονικά πεδία το ένα ή και τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση. 
  • Κάθε ομάδα προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η ομάδα προσανατολισμού. Επιλέγοντας τέταρτο μάθημα μπορούν να διεκδικούν ένα επιστημονικό πεδίο. 
  • Επιλέγοντας και πέμπτο μάθημα μπορούν να διεκδικούν δύο επιστημονικά πεδία.


Πατήστε εδώ για να δείτε όλες τις σχολές ανά επιστημονικό πεδίο.
Στις παρενθέσεις σημειώνονται οι συντελεστές βαρύτητας κάθε μαθήματος.