ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα μαθήματα για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ' Λυκείου ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα μετά το τέλος των σχολικών εξετάσεων της Β' Λυκείου και διαρκούν 5 εβδομάδες. Τα μαθήματα συνεχίζονται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. 

Οι εγγραφές ξεκινούν από αρχές Ιουνίου.


Α'-Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα μαθήματα για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α' και Β' Λυκείου ξεκινούν από την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου. 

Οι εγγραφές ξεκινούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.


ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Τα μαθήματα για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο ξεκινούν με την ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους όπως θα ανακοινώνεται από το Υπουργείο.

Οι εγγραφές ξεκινούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.


ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Τα μαθήματα για τους απόφοιτους της Γ' Λυκείου ξεκινούν την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου. Μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν και σε τμήμα μαθητών της Γ' Λυκείου όπου τα μαθήματα ξεκινούν την θερινή περίοδο. 

Οι εγγραφές ξεκινούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Αν ο απόφοιτος επιθυμεί να ενταχθεί σε τμήμα μαθητών της Γ' Λυκείου τότε οι εγγραφές ξενικούν από αρχές Ιουνίου.Για να κάνετε αίτηση εγγραφής πατήστε εδώ