ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ καλεί όλους

 

τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριών

 

την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα

 

10:00 – 13:00, για 

 

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».

 

Πρόκειται για μία συνάντηση με τους

 

καθηγητές του φροντιστηρίου σχετικά με την

 

πρόοδο των παιδιών, γι’ αυτό η παρουσία όλων

 

των γονέων – κηδεμόνων κρίνεται απαραίτητη.